שירות אונליין להוצאת ויזה לארצות הברית

הוראות:

1. יש להכין דרכון לפני תחילת מילוי הטופס להוצאת ויזת תייר לארה"ב.

2. חובה לרשום שם ושם משפחה של המועמד לויזה בדיוק כמו שזה מופיע בדרכון.

3. במידה והדרכון פג תוקף, יש לדלג על פרטי הדרכון בשאלון.

4. הפרטים ישמשו להכנת טופס DS-160  להוצאת ויזה לארצות